#KrachtvanFeyenoord
#KrachtvanFeyenoord

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Feyenoord Foundation is onafhankelijk en heeft een toezichthoudende functie. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden.
fb6c34011a0ae873d8545359bf34645e_2000_2000.JPG

Ton Strooband

Hoofd Feyenoord Foundation

Pieter Smorenburg

Voorzitter / Algemene zaken
f96820c1fbc4098185019951c3626aa9_2000_2000.JPG

Marcel Nollen

Secretaris / Onderwijs

Olivier van Urk

Penningsmeester / Werkgelegenheid
1347db7fcfc0ae24c4d1d256445b0d3b_2000_2000.JPG

Francisco Elson

Algemeen bestuurslid / Sport
3f9346cffc6f141d8ae72dcfcbf93fb9_2000_2000.JPG

Sander de Kramer

Algemeen bestuurslid / PR en Fondsenwerving

- Bestuursreglement
- Aftreedrooster en nevenfuncties
- Sociaal Maatschappelijk Beleidsplan 2018-2023
- Statuten

De Feyenoord Foundation conformeert zich aan de van toepassing zijnde, door de sector opgestelde richtlijnen. Dit zijn de SBF code Goed Bestuur en de Richtlijn Financieel Beheer. De komende jaren zal onze organisatie, onze werkwijze en verantwoording nog verder aangepast worden aan deze richtlijnen.